معرفی سفیر یا نمایندگی
روابط اقتصادي ایران و قزاقستان

 

 

تجارت خارجی جمهوري اسلامي ايران با جمهوری قزاقستان  

مأخذ : دفتر بازرگاني اروپا و آمریکا

 

 

 

تجارت خارجی ایران با قزاقستان از سال 1387 لغايت 1394

    ارزش : ميليون دلار

سال

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

صادرات

69

56.9

65

84

135

210

208

137

واردات

295.5

222.8

124

136

186

84

179

87

تراز تجاري

226.5-

165.9-

59-

52-

51-

126

29+

50+

تجارت خارجی

364.5

279.7

189

220

321

294

387

224

                                 ماخذ : گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

 

تجارت خارجی ایران با قزاقستان از سال 2009 لغايت 10 ماهه 2015    

 

    ارزش : میلیون دلار

سال

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(10 ماهه)

صادرات

58.1

64.6

71

115

179

221.7

116

واردات

246.9

141.8

95

216

59

209.7

84

تراز تجاري

188.8-

77.2-

24-

101-

120

12

32

تجارت خارجی

305

205.8

166

331

238

431.4

200

                                  ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

واحد ارزش: میلیون دلار

اقلام صادراتی ایران به قزاقستان در سال 1394

ردیف

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

ارزش

1

8025100

پسته ها با پوست

22

2

8041090

ساير خرماها

12

3

8062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

12

4

8025200

پسته ها بدون پوست

9

5

25232900

ساير سيمان سفيد

7

6

8041040

خرما مضافتي تازه ياخشك كرده

7

7

32081090

ساير رنگها و ورني ها

4

8

8025290

ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر

3

9

39209990

ساير صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک

3

10

68022100

سنگ مرمر، تراورتن، رخام

3

11

32089090

سايررنگها و ورني ها براساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي

3

12

63053300

ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پلي کاتيلن

2

13

39012019

ساير پلي اتيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر

2

14

8062020

تيزا بي دانه دار( ا نگورخشک کرده )

2

15

8062060

انگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

2

16

68029190

ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده

1

17

8041020

خرماکبکاب تازه يا خشك كرده

1

18

39162090

تک رشته ها

1

19

32091040

رنگها و پوشش ساختماني

1

20

84742000

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک

1

21

39012049

ساير پلي اتيلن گريد بادي با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري

1

22

7019000

سيب زميني، تازه يا سردکرده

1

23

84743200

ماشين هاي مخلوط کردن مواد معدني باقير

1

24

34022090

سايرفرآورده هاي تانسيواکتيف

1

25

35061000

محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده

1

26

20029010

رب گوجه فرنگي

1

27

7020000

گوجه فرنگي

1

28

69089000

كاشي و چهارگوش

1

29

39173100

لوله ها و شيلنگهاي قابل انعطاف

1

30

34011150

صابون رختشويي

1

جمع 30 قلم

106

سایر

31

کل

137


اقلام وارداتی ایران از قزاقستان در سال 1394

     واحد ارزش: میلیون دلار

ردیف

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

ارزش

1

72253000

محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده با پهناي 600 میلی متر یا بیشتر

27

2

10039000

جو باستثناي بذر

13

3

10011990

ساير به صورت دانه بجز گندم دامي

11

4

72091700

محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نوردشده بشکل طومار,باپهناي حداقل 600 میلی متر به ضخامت 0.5 تا 1 میلی متر

6

5

72083900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600 میلی متر ياکمتر به ضخامت کمتراز 3 میلی متر

5

6

72255000

محصولات تخت نوردشده ازفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600 میلی متر یا بيشترغير مذكور درجاي ديگر

4

7

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حداقل 600میلی متر آبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر

4

8

10011910

گندم دامي

3

9

72091800

محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار, با پهناي حداقل 600میلی متر  به ضخامت کمتر 0.5 میلی متر

3

10

72254000

محصولات تخت نوردشده از فولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600 میلی متر يا بيشتر به صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر

2

11

12059000

ساير دانه هاي كلرا ياكانولا

1

12

72081000

محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 میلی متر يا بيشتر با نقش برجسته.

1

13

72091600

محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده بشکل طومار,با پهناي حداقل 600 میلی متر ضخامت 1تا3ميلي متر

1

14

85481012

قراضه و ضايعات باطري ها

1

15

12040000

دانه كتان

1

16

72085490

محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده ،به شكل غير طومار با پهناي 600میلی متر بيشتر و ضخامت كمتر از 3ميلي متر غير از رديف 72085410

1

17

72092800

محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,با پهناي حدا قل 600 میلی متر و ضخامت کمتر از 0.5 میلی متر

1

جمع 17 قلم

85

سایر

3

کل

87


 

تجارت خارجی جمهوری قزاقستان با جهان

مأخذ : دفتر بازرگاني اروپا و آمریکا

 

تجارت خارجی قزاقستان با جهان از سال 2008 تا 2015

           (ارزش: میلیارد دلار)

سال

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

صادرات

71.2

43.2

57

88

92

87

78

42

واردات

37.8

28.4

24

38

44.5

52

41

19

تراز تجاري

33.4

14.8

33+

50

47.5

35+

37

23+

تجارت خارجی

109

71.6

81

126

136.5

139

119

61

      ماخذ: ITC

عمده ترین اقلام صادراتی قزاقستان  به جهان در سال 2015

واحد ارزش: میلیون دلار

رديف

شماره تعرفه

نام كالا

ارزش

1

2709

نفت خام و روغن حاصل از مواد معدنی قیری، خام

26164

2

2711

گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل

2204

3

7403

مس تصفیه شده و آلیاژهای مس به صورت کار نشده

1920

4

2844

عناصر شیمیایی و ایزوتوپ های قابل شکافتن یا حاصل خیز و ترکیبات آنها

1844

5

2710

نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام

1342

6

7202

فرو آلیاژها (آلیاژهای آهن)

1300

7

1001

گندم و مخلوط گندم و چاودار

1244

8

7901

روی ناخالص

532

9

1101

آرد گندم یا آرد گندم و چاودار

486

10

7106

نقره خام یا نیمه ساخته یا به شکل پودر

483

11

2503

گوگرد و گوگرد رسوب کرده

287

12

7601

آلومینیوم به صورت کار نشده

277

13

2603

سنگ مس و کنسانتره آن

246

14

2804

هیدروژن، گازهای کمیاب و سایر

245

15

7801

سرب

186

16

7225

محصولات تخت نورد شده، از آلیاژ فولاد

176

17

2701

زغال سنگ ، زغال قالبی

169

18

7208

محصولات تخت نورد شده از آهن یا فولاد غیرممزوج،  گرم نورد شده، روکش نشده

135

19

7209

محصولات تخت نوردشده ، از آهن یا فولاد غیرممزوج ،سرد نوردشده، روکش نشده

134

20

8802

هواپیما، فضا پیما

118

جمع 20 قلم

39492

سایر

2089

جمع کل صادرات به جهان

41581

 

 

عمده ترین اقلام وارداتی قزاقستان  از جهان در سال 2015

واحد ارزش: میلیون دلار

ردیف

تعرفه

نام کالا

ارزش

1

3004

داروها مخلوط شده یا نشده

848

2

7305

لوله و خطوط لوله

734

3

8517

دستگاههاي تلفن

689

4

8481

انواع شیر و وسایل همانند برای لوله دیگ آب گرم یا بخار

415

5

8411

توربوجت و سایر توربین های گازی

373

6

8474

ماشین آلات و دستگاههای غربال کردن  و خرد کردن و مخلوط کردن
 مواد معدنی جامد

323

7

2711

گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل

308

8

8419

ماشین آلات یا تجهیزات آزمایشگاهی

308

9

8471

دستگاههاي داده پردازي خودكار

300

10

7308

اسکلت فلزی و اجزاء و قطعات آن برای استفاده در ساختمان

296

11

7304

ساير لوله ها و پروفيل هاي تو خالي از آهن يا از فولاد

273

12

8502

مجموعه های تولید برق و مبدل ها

251

13

8703

اتومبیل سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری، برای حمل اشخاص

246

14

8413

تلمبه برای آبگون ها حتی دارای وسیله اندازه گیری، بالابرهای آبگون ها

244

15

7326

مصنوعات دیگر از آهن یا از فولاد

237

16

3002

خون انسان و حیوانات،  واکسن، سموم

223

17

8537

تخته و پانل مجهز به دو یا بیشتر از دو سوئیچ و فیوز

206

18

8421

سانتریفیوژ

191

19

8544

سیم و کابل

188

20

8428

بالابر

177

جمع 20 قلم

6830

سایر

12607

جمع کل واردات از جهان جهان

19437

ماخذ: ITC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همكاريهاي دوجانبه

رديف

اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي

متولي اجلاس

تاريخ

محل برگزاري

1

چهارمين اجلاس

وزارت معادن و فلزات

تير ماه 77

آستانه

2

پنجمين اجلاس

وزارت معادن و فلزات

شهريور ماه 78

تهران

3

ششمين اجلاس

وزارت راه وترابري

ارديبهشت ماه 81

آلماتي

4

هفتمين  اجلاس

وزارت راه وترابري

شهريور ماه 82

تهران

5

هشتمين  اجلاس

وزارت امورخارجه

آذر ماه 85

آستانه

6

نهمین  اجلاس

وزارت امورخارجه

آبان ماه 86

تهران

7

دهمین  اجلاس

وزارت امورخارجه

مهر ماه 87

آستانه

8

یازدهمین  اجلاس

وزارت امورخارجه

فروردین ماه 89

تهران

9

دوازدهمين اجلاس

وزارت امورخارجه

تيرماه 91

آستانه

10

سیزدهمین اجلاس

وزارت راه و شهرسازی

شهریور ماه 93

تهران

11

چهاردهمین اجلاس

وزارت جهاد کشاورزی

مهر ماه1394

آستانه

 

اهم اسناد مبادله شده ( امضاء)

-موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بلند مدت فيمابين دو كشور در مهرماه1378

       -پروتکل الحاقی به موافقتنامه بازرگانی مذکور در مهرماه 1383

         -يادداشت تفاهم همكاري بازرگاني در فروردين ماه 1378

        -يادداشت تفاهم اولين اجلاس گروه كاري در خردادماه 1381 و یادداشت تفاهم دومین

        اجلاس گروه کاری درتیرماه 1384

 -انعقاد يادداشت تفاهم همكاري بين استانهاي مازندران و گلستان با استان منگستائو

         -موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (موافقتنامه از تاریخ 14/1/78 لازم الاجرا می باشد)  

-موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک متقابل

     -یادداشت تفاهم تشکیل شورای مشترک بازرگانی بین دو کشور در فروردین ماه 1388

-يادداشت تفاهم همكاري بين شركت بورس كالاي ايران و بورس قزاقستان در مهر ماه 1391

-یادداشت تفاهم سومين گروه كاري همكاريهاي اقتصادي و تجاري در دي ماه 1392

-يادداشت تفاهم گردشگري بين جامعه تورگردانان ايران و انجمن گردشگري قزاقستان در بهمن ماه 1392

-یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ایران و آژانس

سرمایه گذاری و صادرات ملی قزاقستان در خردادماه 1393

      -يادداشت تفاهم سیزدهمین و چهاردهمین اجلاس كميسيون مشترك در شهریور ماه 1393

       و مهر 94

       -یادداشت تفاهم همکاری فیمابین شرکت AKBIDI استان قوستانای جمهوری قزاقستان

      و شرکت توسعه سبز ساریکا سرخس پیرامون توسعه همکاری های کشاورزی  

      (خرید غلات از قزاقستان) بهمن 94

      -یادداشت تفاهم همکاری فیمابین شرکت توبال و شرکت الکتروکویر پیرامون همکاری در

      زمینه تولید تابلوهای برق بهمن 94

    - امضا 50 سند در بخش خصوصی و ده سند در بخش دولتی در جریان سفر رئیس جمهور

      قزاقستان به کشورمان در فروردین ماه 1395

 

            اسناد امضاء­ شده در سفر رییس جمهور قزاقستان به تهران در فروردین ماه 1388:

   -یادداشت تفاهم همکاری در زمینه بهداشتی و پزشکی (بین وزارت بهداشت، درمان و

 آموزش پزشکی کشورمان و وزارت بهداشت قزاقستان/ امضا شده در تاریخ 17/1/88)

  -یادداشت تفاهم همکاری در زمینه رادیو و تلویزیون (بین سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی

  ایران و اتحادیه رادیو و تلویزیون جمهوری قزاقستان/ امضا شده در تاریخ 17/1/88)

  -یادداشت تقاهم همکاری در زمینه ورزش (بین سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و

 وزارت ورزش  توریسم قزاقستان/ امضا شده در تاریخ 17/1/88)

  -یادداشت تفاهم تشکیل شورای مشترک تجاری (بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و     

 اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قزاقستان/ امضا شده در تاریخ 18/1/88)

 -یادداشت تفاهم همکاری بین مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کمیته

 ادیان وزارت دادگستری جمهوری قزاقستان (امضا شده در تاریخ 15/1/88)

 -یادداشت تفاهم تشکیل شرکت مشترک دریایی بین شرکت دریایی ایران و شرکت

  کازمونای گاز قزاقستان/ امضا شده در تاریخ 18/1/88)

 

             اهم اسناد سفر جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به  

             قزاقستان در شهریور 1393

 -   تفاهم ناهم نقشه راه همکاریهای بازرگانی و صنعتی بین دو کشور توسط وزیر محترم صنعت،

     معدن و تجارت ج.ا.ایران و وزیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی قزاقستان در تاریخ 18/6/1393

   امضاء شد.

 

              اهم سفرهاي انجام شده

-سفر  جناب آقای نظربایف رييس جمهور قزاقستان به تهران در سال 1378

           -سفر رييس جمهور وقت ايران به قزاقستان در ارديبهشت ماه 1381

      -سفر معاون وزير اقتصاد و تجارت قزاقستان به تهران در خردادماه 1381

      -سفر جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم بازرگانی وقت ایران به قزاقستان

       در مهرماه 1383

            -سفر هیات قزاقی به تهران و تشکیل دومین جلسه گروه کاری درتیرماه 1384

            -ملاقات جناب آقای احمدی نژاد رییس جمهور وقت با جناب آقای نظربایف رییس محترم

            جمهوری قزاقستان (در حاشیه اجلاس شانگهای در چین در خردادماه 1385 برابر با

       ژوئن 2006).

      -سفر هیات تجاری جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان در سال 1385

       -سفر هیات تجاری قزاقستان به استان مازندران و تهران در خردادماه 1386

 -سفر دو نفر از مدیران بانک توران آلم (BTA) قزاقستان به تهران به منظور ملاقات

با بانک های ایرانی و بررسی امکان توسعه همکاری ها و سرمایه گذاری مشترک 

در شهریور ماه 1387

       -سفر معاون وزیر بازرگانی و صنایع قزاقستان و هیات همراه به تهران در آبان ماه 1387

        -سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و وزیر بازرگانی وقت در معیت ایشان

          (و هیات همراه) به قزاقستان در فروردین ماه 1388

        -سفر معاون کمکهای تجاری به همراه سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان

       توسعه تجارت ایران به قزاقستان به منظور بازدید از پروژه های شرکتهای دنا رهساز

       و دیداس و نیز مرکز تجاری چیمکنت در تیرماه 1388

      -سفر هیات مدیره شرکت Kazakhmys قزاقستان به تهران به منظور بررسی همکاری و

       سرمایه گذاری در بخش معادن (طلا و مس) و نیرو از تاریخ 11 لغایت 16 مهرماه 1388.

      -سفر جناب آقای دکتر غضنفری، وزیر محترم بازرگانی وقت و هیات همراه از بخش های

       دولتی و خصوصی به قزاقستان در آذرماه 1388.

      -سفر جناب آقای لاریجانی، رییس محترم مجلس جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه

      به قزاقستان در مهرماه 1389.

        -سفر نماینده محترم رئیس جمهور قزاقستان به تهران در آذرماه 1389.

        -سفر استاندار استان گلستان به همراه هيات تجاري به قزاقستان در آذر ماه 1390

 -سفر آيت الله تسخيري و رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به

 آستانه در خرداد ماه 1391

       -سفر جناب آقاي صالحي وزير وقت امور خارجه و هيات همراه به آستانه در تيرماه

1391            جهت برگزاري دوازدهمين اجلاس كميسيون مشترك دو كشور

       -سفر هيات پارلماني جمهوري قزاقستان به تهران آبان ماه 92

       -سفر جناب آقاي افخمي معاون محترم وزير و رئيس كل سازمان به قزاقستان در

      دي ماه 1392

       -سفر وزير محترم امور اقتصادي و دارائي به قزاقستان در دي ماه 1392

        -سفر استاندار استان منگستائو به استان گلستان در بهمن ماه 1392

        -سفر معاون وزير صنابع و فناوریهای نوین قزاقستان به همراه يك هيات تجاري به تهران

       در ارديبهشت ماه 1393

        -سفر معاون نخست وزیر و وزیر صنایع و فناوری های نوین قزاقستان به همراه یک

          هیأت تجاری به تهران در خردادماه 1393

        -سفر هیأت بانک رفاه به قزاقستان در تیر ماه 1393

         -سفر آقای کرباسیان معاون محترم وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو و هیأت همراه

          به قزاقستان در مردادماه 1393

        -سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای نعمت زاده، وزیر محترم صنعت،

        معدن و تجارت در معیت ایشان و هیأت همراه به آستانه در شهریورماه 1393

 -سفر رئیس آژانس سرمایه گذاری قزاقستان (Kaznex) به همراه هیأت تجاری از بخش

 خصوصی به تهران در مهرماه 1393

        -سفر وزیر محترم کشاورزی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس شانگهای

         -سفر جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در فروردین

        ماه 1394 به آستانه

        -سفر معاون محترم استاندار مانگستائو و هیأت همراه (25 نفر) به تهران اردیبهشت ماه 1394

         -سفر هیأت بانکی از بانک ملی قزاقستان به تهران و مذاکره با بانک مرکزی جمهوری اسلامی

         ایران

          -سفر استاندار استان مازندران و هیات تجاری به قزاقستان در مرداد ماه 1394

          -سفر معاون استاندار منگستائو و هیات همراه به استان مازندران در مرداد ماه 1394

          -سفر جناب آقای حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی به کشور قزاقستان در  مهر ماه 1394

    -سفر معاون اول وزیر امور خارجه قزاقستان به ایران در آبان ماه 1394

          -سفر جناب آقای آست ایسیکشف وزیر توسعه و سرمایه گذاری قزاقستان و هیات همراه

          به تهران بهمن 94

         -سفر جناب آقای نظربایف ، رئیس جمهور قزاقستان و هیات همراه به تهران در فروردین

        ماه سال 1395

 

                   مهمترين اقدامات به عمل آمده (در چارچوب روابط دوجانبه)

-استقرار رايزن بازرگاني در قزاقستان از سال 1379

          -صدور خدمات فني و مهندسي به قزاقستان توسط شركت هاي ايراني در زمینه

            جاده سازی و ساختمان سازی و ساخت اتوبان

      -ايجاد مركز تجاري و مجتمع هاي مسكوني

           - ايجاد تعدادي واحدهاي توليدي در قزاقستان

           -ایجاد دفاتر نمایندگی شرکتهای ایرانی منجمله داروسازی فارابی، ایران خودرو،

              دیداس، دنارهساز و...

            -سواپ نفت خام قزاقستان از طریق ایران

            -برگزاری نمایشگاه ها

            -اعزام و پذیرش هیات های تجاری

            -برگزاری سمینار بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و قزاقستان

            -احداث سیلو گندم در بندر امیرآباد (در تاریخ 29 خردادماه سال 1389 افتتاح شد)

           -برگزاری همایش بررسی فرصت های تجاری ایران و قزاقستان و سفر هیات قزاقی

             به تهران (از بخش خصوصی) به طور همزمان در آذرماه 89  

           - برگزاري نمايشگاه اختصاصي كالاهاي ايراني در قزاقستان توسط استان گلستان در

           آذر ماه 1390

          -برگزاري ميز تجاري قزاقستان در استان گلستان در دي ماه 1390

         -پذيرش هياتهاي تجاري در نمايشگاههاي بين المللي تهران در سال 91 و 92

         -برگزاري ميز تجاري قزاقستان در استان قزوين در مهر ماه 92

         -برگزاري سومين گروه كاري همكاريهاي اقتصادي دو كشور در دي ماه 1392

         -برقراري پرواز مستقيم تهران- آلماتي (هواپيمايي ماهان)

        -مشارکت در برگزاری سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین

        دو کشور در تهران در شهریورماه 1393

         -برگزاری همایش تجاری همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به

        آستانه در شهریورماه 1393

        -اعزام هیأت تجاری همزمان با سفر ریاست محترم جهموری اسلامی ایران به آستانه در شهریور ماه 1393

       -برگزاری همایش تجاری همزمان با سفر رئیس آژانس سرمایه گذاری قزاقستان و هیأت تجاری

        همراه به تهران مهرماه 1393 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

        -راه اندازی خط راه آهن ترکمنستان – ایران – قزاقستان

        -برگزاری همایش تجاری با حضور بخش دولتی و اعضای شورای مشترک بازرگانی دو کشور

        در اتاق بازرگانی ایران و نشست تجاری بخش دولتی در سازمان توسعه تجارت ایران هم زمان

        با سفر معاون محترم استاندار منگستائو و هیأت همراه در اردیبهشت ماه 1394 به تهران.

        -برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در آکتائو در تیر ماه 1394

        -برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجاری فیمابین ایران و قزاقستان در تهران

         بهمن 94

          -برگزاری همایش فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری دوکشور درسفر فروردین ماه سال 95

          رئیس جمهور قزاقستان به تهران با حضور 50 شرکت تجاری و سرمایه گذاری تجاری

 

                مسائل و مشكلات

               -عدم وجود شعب بانك و وجود مشکلات بانکی و نقل و انتقال ارز

       -بالا بودن برخي هزینه هاي حمل و نقل

       -تاخير در اعطاي رواديد و همچنين مجوز كار به پرسنل مديريتي و فني شركتهاي ايراني

         مجري پروژه ها در قزاقستان

         -مشکل کمبود واگن های راه آهن برای حمل کالاها

 

        -مشاركت در نمايشگاههاي يكديگر

        -توسعه همكاريهاي در زمينه حمل و نقل و معادن

        -افزایش پروانه تردد رانندگان کامیون ها به منظور توسعه همکاری های حمل و نقلی

        -سرمايه گذاري و احداث انبار كالا در بندر آكتائو

        -همکاری در زمینه اکتشاف و استخراج معادن

        -همکاری در زمینه سواپ نفت

        -همکاری در زمینه فولاد، آلومینیوم

        -همکاری در زمینه تأسیس بانک و ایجاد شعبه بانک های ایرانی در قزاقستان

   برقراری روابط کارگزاری با قزاقستان

 

 

               دلایل توسعه روابط اقتصادی و تجاری

    -جمهوری قزاقستان درمنطقه آسیای مرکزی واقع شده و یکی از بازارهای هدف صادراتی

     جمهوری اسلامی ایران درمنطقه می باشد.

    نزدیکی دیدگاه های سیاسی ایران و قزاقستان در مجامع بین المللی به یکدیگر.

    -وجود روابط حسنه سیاسی بین دوکشور.

    -داشتن مرز مشترک با روسیه و چین .

     -قزاقستان عضو سازمان همکاریهای شانگهای، کشورهای مشترک المنافع، اتحادیه گمرکی

      روسیه- بلاروس- قزاقستان و سایر سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی و عضو

       سازمان تجارت جهانی (WTO)  می باشد.

     -راه داشتن قزاقستان به دریای خزر

    -توسعه صادرات غیرنفتی

     -وجود پتانسیل های بالقوه و بالفعل صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله درزمینه های

      ساختمان سازی، ویلای مسکونی، احداث جاده، ساخت مجتمع تجاری- اداری.

   -وجود زمینه های مساعد برای سرمایه گذاری در بخش های صنعت

     (از جمله سیمان و پتروشیمی)، معدن، خدمات و راه اندازی خطوط تولیدی کالاهای مختلف

      به صورت مشترک با قزاقستان.

    -توسعه همکاریهای حمل و نقل و ترانزیت از طریق جاده ای، ریلی و از طریق دریای خزر.

      همکاری در زمینه های نفتی و گاز طبیعی.      


 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر