معرفی سفیر یا نمایندگی
پیوندهای مهم اقتصادی و تجاری درقزاقستان

                                                                                      پیوند های مهم اقتصادی  و تجاری در قزاقستان        

 

1-Chamber  of  International Commerce of Kazkhstan,ATAMEKEH

       Tel:+7(7172)919300,     www.palata.kz    ,   info@palata.kz

2-www.yellow-pages.kz

3-Businessreestr.kz

4-Commercial  Council  of IRAN  AND  KAZAKHSTAN

   Tel:+982166430222  ,  www.irkzbc.com  ,  info@irkzbc.com

5-National Export and  Investment Agency”KAZNEXINVEST”

    Tel:+7(7172)919040       ,     www.kaznexivest.kz    , info@kaznexivest.kz

6-Ministry  for  Investment  and  Development of the  Republic  of  kazakhstan .

     Tel:+7(7172)754 411   ,   www.mid.gov.kz   ,     mid@mid.gov.kz

7-Investment  Committee of the Ministry  for  Investment  and  Development of  RK

     Tel:+7(7172)754585 ,   invest.mid.gov.kz   ,    callcentre@cominvest.kz

8-Investors  Service  Centre

  Tel:+7(7172)754540

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر