1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - تجارت خارجی قزاقستان
گالری
access deny
پیوند ها

 

جدول تجارت خارجیقزاقستانبا جهان طی سالهای 2012-2017

                                                                                                                                  (ارزش: میلیارد دلار)

 

سال

2012

2013

2014

2015

2016

2017

صادرات

92

87

78

45.7

37

3/48

واردات

44.5

52

41

30.2

25

8/31

تراز تجاري

47.5

35

37

15.5

12

5/16+

حجم تجارت خارجی

136.5

139

119

75.9

62

1/80

 

                             

 

50 گروه کالایی صادراتی قزاقستان به جهان طی سال­های2013- 2017

                                                                                               (ارزش: میلیون دلار)

ردیف

تعرفه

نام کالا

2013

2014

2015

2016

2017

تغییرات

1

27

سوخت هاي معدني وروغن هاي معدني

64621

60701

31108

22335

30679

+

2

28

محصولات شيميايي غيرآلي

3129

2839

3019

2413

2169

-

3

72

چدن، آهن و فولاد

3252

3383

2496

2751

4187

+

4

74

مس و مصنوعاتش

2922

1830

2008

1919

2527

 

+

5

26

سنگ فلز

2730

2603

1098

193

2103

+

6

10

غلات

1338

1135

818

817

830

+

7

71

مروارید طبیعی یا پرورده

1119

755

722

649

595

 

-

8

79

روی و مصنوعات از روی

487

588

578

554

838

+

9

25

نمك، گوگرد، خاك، سيمان

522

587

549

360

364

+

10

11

محصولات صنعت آرد سازي

588

575

496

518

488

-

11

76

آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم

490

381

419

383

533

 

+

12

12

دانه و میوه های روغن دار ، نباتات صنعتی یا دارویی

187

274

224

203

280

 

 

+

13

78

سرب و مصنوعات از سرب

159

210

190

222

257

+

14

84

راكتورهاي هسته اي ديگ هاي بخار و آبگرم

515

887

189

247

241

 

 

-

15

81

سایر فلزات معمولی ، سرمت ها

237

178

172

142

172

 

+

16

85

ماشين آلات و دستگاههاي برقي

238

452

164

188

181

 

 

-

17

73

مصنوعات از چدن، آهن و فولاد

206

190

135

171

207

 

+

18

88

وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزا و قطعات آن

193

227

126

13

23

 

+

19

24

توتون و تنباكو

93

101

109

111

87

 

-

20

39

محصولات پلاستيكي

89

114

82

81

 

 

-

21

64

کفش، گتر و اشیا همانند

47

23

78

91

 

+

22

52

پنبه

152

91

72

85

92

 

23

15

چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي

57

63

54

64

116

+

24

03

ماهي ها ساير آبزيان

77

78

51

51

53

+

25

22

نوشابه ها

50

54

47

45

41

-

26

31

كودها

62

69

46

45

84

-

27

19

فرآورده هاي غلات

56

61

44

40

48

+

28

23

آخال و تفاله صنايع خوراك سازي

51

57

43

55

63

+

29

87

وسايل نقليه موتوري

129

46

40

137

50

+

30

04

شير و محصولات لبني

21

31

36

22

42

+

31

29

محصولات شيميايي آلي

26

39

35

28

25

-

32

90

دستگاههاي اپتيك، عكاسي دستگاههاي طبي و جراحي

44

31

35

27

31

+

33

86

لكوموتيوهاي راه آهن يا تراموا

27

35

32

25

17

-

34

30

محصولات دارويي

23

21

28

22

27

+

35

18

كاكائو و فرآورده هاي آن

39

42

27

27

40

+

36

17

قند و شكر و شيريني

42

36

26

34

62

+

37

89

کشتی ها ، قایق ها و شناور ها

134

262

23

70

105

+

38

02

گوشت و احشا خوراکی

8

26

23

20

21

+

39

41

پوست خام و چرم

27

20

22

17

13

-

40

21

فرآورده هاي خوراكي گوناگون

42

40

21

13

23

+

41

07

سبزيجات و نباتات

12

16

17

57

118

+

42

33

روغن های اسانسی و شبه رزین ها

30

29

16

 

24

16

-

43

68

مصنوعات از سنگ، گچ و سيمان

37

29

14

 

20

19

-

44

34

صابون، مواد آلي تانسيو اكتيف

29

29

13

13

14

+

45

62

لباس و متفرعات لباس

12

9

13

23

8

-

 

46

48

كاغذ و مقوا

18

14

12

13

15

+

47

94

مبلمان

13

22

10

12

11

-

48

42

چرم و مصنوعات زین و کیف دستی

9

10

10

24

5

-

49

08

ميوه هاي خوراكي

17

14

10

9

15

+

50

32

عصاره هاي دباغي و مواد رنگی

16

14

9

11

19

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع 50 قلم کالا

84422

79321

45609

35394

47954

 

سایر

278

179

291

1406

846

 

جمع کل

84700

79500

45900

36800

48400

+

 

 

10 کشورعمده صادرکننده کالا به قزاقستان در سال­های 2015-2017

ردیف

نام کشور صادرکننده

ارزش صادرات در سال 2015 میلیون دلار

ارزش صادرات در سال 2016 میلیون دلار

سهم از کل صادرات (درصد)

2015

سهم از کل صادرات (درصد)

2016

ارزش صادرات در سال 2017 میلیون دلار

سهم از کل صادرات (درصد)

2017

1

ایتالیا

8137

7475

8/17

33/20

8669

9/17

2

چین

5484

4215

12

46/11

5778

12

3

هلند

4981

3256

11

85/8

4748

8/9

4

روسیه

4345

3509

5/9

54/9

4515

3/9

5

فرانسه

2681

1798

9/5

89/4

2861

9/5

6

سوئیس

2659

2688

8/5

31/7

3101

4/6

7

اسپانیا

1219

992

7/2

7/2

1444

3

8

ازبکستان

 

 

 

51/2

1250

6/2

9

ترکیه

1277

 

8/2

 

1146

4/2

10

اوکراین

 

911

 

48/2

1138

3/2

23

ایران

566

 

2/1

 

485

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 گروه کالایی وارداتی قزاقستان از جهان طی سال­های2013- 2017

(ارزش: میلیون دلار)

ردیف

محصولات

تعرفه

2013

2014

2015

2016

2017

تغییرات

1

راکتورهای هسته ای و دیگ های بخارو آبگرم

84

7498

6853

5579

4398

4717

+

2

ماشين آلات و دستگاههاي برقي

85

3997

3976

3052

2429

3017

+

3

مصنوعات از چدن، آهن و فولاد

73

4416

2524

2516

1958

1706

-

4

وسايل نقليه موتوري

87

4511

4402

1993

1109

1750

+

5

سوخت هاي معدني وروغن هاي معدني

27

5472

2319

1656

1517

1768

+

6

محصولات دارويي

30

1516

1420

1222

961

1093

+

7

محصولات پلاستيكي

39

1594

1485

1083

981

1119

+

8

چدن، آهن و فولاد

72

1148

1049

860

657

1033

+

9

دستگاههاي اپتيك، عكاسي دستگاههاي طبي و جراحي

90

1231

1120

786

749

904

 

+

10

مبلمان

94

787

789

580

440

566

+

11

سنگ فلز

26

374

533

525

694

857

+

12

وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزا و قطعات آن

88

724

700

468

357

223

-

13

محصولات گوناگون صنايع شيميايي

38

592

566

452

434

642

+

14

كائوچو و اشياء ساخته شده از كائوچو

40

733

614

449

416

509

+

15

ميوه هاي خوراكي

08

597

606

446

417

437

+

16

كاغذ و مقوا

48

502

515

374

383

431

+

17

چوب و اشياء چوبي

44

542

502

330

254

336

+

18

 

کفش، گتر و اشیا همانند

64

542

635

326

233

276

+

19

لباس و متفرعات لباس

62

487

520

314

225

248

+

20

روغن های اسانسی و شبه رزین ها

33

428

392

306

277

333

+

21

محصولات شيميايي غيرآلي

28

430

380

298

256

379

+

22

فرآورده هاي غلات

19

324

325

290

237

272

+

23

محصولات سراميكي

69

369

360

252

225

275

+

24

لباس کشباف یا قلاب باف

61

411

401

250

198

217

+

25

قند و شكر و شيريني

17

338

339

250

266

289

+

26

شير و محصولات لبني

04

415

410

241

231

266

+

27

فرآورده هاي خوراكي گوناگون

21

376

332

241

215

258

+

28

لكوموتيوهاي راه آهن يا تراموا

86

1309

914

236

400

330

-

29

سبزيجات و نباتات

07

265

252

223

123

158

+

30

صابون، مواد آلي تانسيو اكتيف

34

362

303

217

208

256

+

31

آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم

76

242

231

217

215

237

+

32

مصنوعات از سنگ، گچ و سيمان

68

308

299

211

208

215

+

33

توتون و تنباكو

24

230

208

202

210

174

-

34

شيشه و مصنوعات شيشه اي

70

352

305

198

183

208

+

35

گوشت و احشا خوراکی

02

307

253

198

160

206

+

36

فرآورده ها از سبزيجات و ميوه ها

20

244

244

197

158

189

+

37

كاكائو و فرآورده هاي آن

18

257

253

193

184

197

+

38

چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي

15

187

178

183

183

189

+

39

نوشیدنی ها

22

307

293

179

168

219

+

40

محصولات شيميايي آلي

29

223

191

174

172

220

+

41

عصاره هاي دباغي و مواد رنگي

32

217

205

154

188

178

-

42

مصنوعات گوناگون

96

211

181

143

130

151

+

43

اسباب بازي و لوازم ورزشي

95

153

160

141

126

161

+

44

ابزارآلات از فلزات معمولي

82

218

184

130

113

152

+

45

چاي و قهوه

09

161

142

123

125

132

+

46

مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی

83

173

154

122

112

132

+

47

نمك، گوگرد، خاك، سيمان

25

245

160

122

78

114

+

48

کتاب ، روزنامه ، دست نوشته

49

174

257

114

72

95

+

49

کشتی ها ، قایق ها و شناور ها

89

212

105

99

60

78

+

50

فرآورده های گوشت، ماهی یا قشر داران

16

139

126

88

72

90

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع 50 قلم کالا

46850

39665

29003

24165

28002

 

سایر

2150

1635

1997

1010

3803

 

جمع کل

49000

41300

31000

25175

31850

+

 

10 کشورعمده صادرکننده کالا به قزاقستان در سال 2015-2017

(میلیون دلار)

ردیف

عمده کشور های واردکننده

ارزش  صادرات میلیون دلار

(2015)

سهم از کل صادرات درصد

(2015)

ارزش  صادرات میلیون دلار

(2016)

سهم از کل صادرات درصد

(2016)

ارزش  صادرات میلیون دلار

(2017)

سهم از کل صادرات درصد

(2017)

 

1

روسیه

10232

9/33

9130

27/36

11473

2/39

 

2

چین

5081

8/16

3666

56/14

4692

16

 

3

آلمان

1821

6

1444

73/5

1484

1/5

 

4

آمریکا

1423

7/4

1277

07/5

1254

3/4

 

5

ایتالیا

1081

6/3

834

31/3

946

2/3

 

6

ازبکستان

725

4/2

588

33/2

735

5/2

 

7

ترکیه

740

5/2

618

46/2

730

5/2

 

8

کره

607

2

453

80/1

568

9/1

 

9

فرانسه

-

-

661

63/2

535

8/1

 

10

بلاروس

-

-

-

-

508

7/1

 

37

ایران

-

-

-

-

68

2/.

 

 

                                           

 

نظرات